A+ A A-

Mihemmed Bekir

Hawar gülistana çanda kurdî ye. Gulistaneke gelekî geş û rengîn e. Bihna her gulekê, xweşikiya wê, rengê wê ne wek ya din e. Dema mirov dikeve nav vê gulistanê, dilê wî nagire ku tenê çend gulan bihin bike û yên din berde. Ne jî  kes dikare di aliyekî wê gulistanê keve û bi lez û bez, di aliyê din ra derkeve. Na, kes nikare xwe li hember spehîtî, delalî û bihna van gulan ragire.

Gelo ezê çawa ikaribim, bi kurtî, li ser vê gulistanê binivîsim? Çîroka her gulekê, bi serpilkî, ji xwendevanên hêja ra bibêjim?..  Na, ev yeka han, ne hesan e. Lê çareyeke din tine ye. Ji rojnamê ra holê gerek e. Bila ew gulên bihindar û delal, dilê xwe li me negirin.

Hawar kovara çanda kurdî ye. Xwedî û berpirsiyarê wê, rewşenbîr û ziman zanê bi nav û deng, mîr Celadet Alî Bedir-Xan bû. Hawar li Şamê derdiket, lê li hemî Kurdistanê dihate belavkirin û ji her aliyekî Kurdistanê jî, rewşenbîrên kurd jê ra nivîsar dişandin. Jimara pêşîn di 15 yê Gulana 1932 an da derket. Jimara dawîn, ya 57 an di 15 yê Tebaxa 1943 an da hate belavkirin.