A+ A A-

Ordixanê Celîl

Ev hevpeyvîn di 20.9.1987 an de li bajarê Lenîngradê, li gel mamoste û nivîskari hêja Ordîxanê Celîl hatiye kirin. Ev hevpeyvîn bi film û teybi hatiye çêkirin. Ji ber dur ûtrejiya we min ev hevpeyvîn kurt kir. Mamosteyê Heja Ordîxanê Celîl, berî her tiştî em bi dîtina ta gelek kefxweş bûn,silav û evînin heval û hogiran me ji te re anîn. Mamosteye delal, ma tu dikarî bi kurtî li ser jiyana xwe û jiyana bave te Casime Celîl behs bikî?

Berî her tiştî ez jî gelek kêfxweş bûm ku min hûn dîtin û dîsan ez gelek dilşa bûm ku hûn vê hurmeta giring ji min re dikin. Silav û evînên min jî, ji heval û hogiran re bibin. Bi dîtina we dilê min gelek şabû. Em bi dîtina hevalên Kurd ji Swêd û ji Ewropayê pirr kêfxweş dibin.

Şoreş Zîrek

Ji bo ku bikaribin berdewamiya nivîsê di formata digital PDF'ê de bixwînin lînka Kurdistan Press, Hejmar 28, Rûpel 12, 11 Kanûn 1987 bitikînin.