A+ A A-

Ronakbiran û Beşikçî

  • Kategori: Rojev
  • Gösterim: 13710

Di salên 60’î de jiyana siyasî û ronakbirî li Tirkiye li gor dema berê gelek bir rih bû. Tesîra herî mezin li ser vê rihbûnê li Tirkiye ku jiyana ronakbirî tenê bi ol û dewletê ve hatibû hidudkirin, Zanîngehên bilind (üniversite) bûn. Kesên “zanyar”, bi qiweta azadiya mehdud, ku 27’ê Gulanê dabû zanîngehan,li ser pirsa şikla ideal ya civatê û yadewletê afirandinên xwe pê hev pêşkêş kirin. Nemaze weşanên, ku li ser zaniyariya civakî dihatin belavkirin, ji mihqeşa ronakbiran re dibûn bingeh.

Li aliyê din, sosyalistên ku, piraniyên wan di wexta diktatoriya DP û ya partiyek tenê de ji zanîngehan hatibûn qewirandin, li derveyî zanîngehan li hember vê civata pozîtîvîst û li hember teoriyên dewletê, bi şiklekî ji hevketî û perçebuyî jî be dîtina dîrokî ya Marksist danîn. Bi vî awayî, minaqeşên ku destpêkirin, hemû ronakbîrên, ku di navbera felsefeya profesoral û dîtina dîrokî ya materyalist de ciyê xwe girtibûn, kişand nav xwe.

Ertuğrul Kürkçü